Words and Years, 2010-16

Diagrammer. Silketrykk, 76x56 cm.

Words and Years er en serie diagrammer basert på data fra ulike akademiske tidsskrifter og nyhetsmagasiner. Grafene viser hyppigheten av bruken av utvalgte ord. Data til grafene er samlet ved at å søke i digitale arkiver med tidsskriftenes komplette publiseringshistorikk, fra de første utgavene og frem til i dag.

Verket leker med hvordan den metaforiske betydningen av de utvalgte ordene endrer seg på tvers av kunnskapsfeltene som tidsskriftene representerer. Metoden er en indirekte undersøkelse av hvordan, eller om, historiske hendelser, paradigmeskifter og «tidsånden» gjenspeiles i språket.