Tilstedeværelse / Presence

Solo exhibition

17.11. 2023 – 06.01.2024 / OSL Contemporary, Oslo

Solo exhibition with works from the project Presence.

Image: Locating the High North (I)

Tilstedeværelse / Presence

Soloutstilling

17.11. 2023 – 06.01.2024 / OSL Contemporary, Oslo

Soloutstilling med verk fra prosjektet Tilstedeværelse.

Bilde: Stedfesting av Nordområdene (I)

Reclaiming Vision

Gruppeutstilling

29.09. - 02.12.2023 / ISELP, Brussels

Filmen Reclaiming Vision vises på ISELP, i dialog med en utstilling av Maen Florin.

Reclaiming Vision, laget i samarbeid med Marjolijn Dijkman, er en film med marine mikroorganismer fra Oslofjorden og området rundt det nyutbygde havneområdet Bjørvika i Oslo. Laget på oppdrag for Munchmuseet i Bevegelse, Munchmuseet, 2018.

Reclaiming Vision

Group exhibition

29.09. - 02.12.2023 / ISELP, Brussels

The film Reclaiming Vision is on view at ISELP, in dialogue with an exhibition by Maen Florin.

Reclaiming Vision, made in collaboration with Marjolijn Dijkman, is a film featuring microorganisms in the inner Oslo Fjord and Oslo’s newly developed waterfront area Bjørvika. Commissioned by Munchmuseet on the Move, 2018.

Tilstedeværelse

Kunstverk til Evenes Flystasjon på oppdrag for KORO

2022/2023

De seks silketrykkene i serien Tilstedeværelse er bilder i form av kart som viser utsnitt fra de såkalte «Nordområdene».

Bilde: JEG! (2022). Foto: Vegard Kleven

Presence

Artworks for Evenes Air Station commissioned by KORO

2022/2023

The six silkscreen prints in the series Presence are images in the form of maps showing sections of the so-called «Nordområdene».

Image: I! (2022). Photo: Vegard Kleven

Representasjon (for folk og de som representerer dem)

2020-22

Kunstverk for Bergen Rådhus

Representasjon (for folk og de som representerer dem) er et kunstverk laget for Bergen rådhus. Verket består av vevde tekstiler der motivet er datagenererte bilder basert på portretter av innbyggere i Bergen. Gjennom bildeinnsamlingskampanjen Gruppebilde Bergen samlet jeg portrettbilder fra innbyggere i Bergen høsten og vinteren 2020/2021. Kampanjen var en åpen invitasjon til byens befolkning om å bidra med et portrett av seg selv. De innsamlede bildene ble brukt som grunnlag i maskinlæring for å generere nye portretter til kunstverket. Verket ble ferdigstilt sommeren 2022.

Photo: Bent René Synnevåg

Representation (for people and those who represent them)

2020-22

Artwork for Bergen City Hall commissioned by City of Bergen

Representation (for people and those who represent them) is an artwork made for Bergen City Hall. The work consists of woven textiles with a design including computer generated images based on people in Bergen. Through the image collection campaign titled Gruppebilde Bergen I collected portraits from residents in Bergen through the Fall and Winter of 2020/2021. The campaign was an open call to the people in Bergen to submit a portrait of themselves. The collected images were used as a training dataset for machine learning in order to generate new portraits for the artwork. The work was completed in the Summer of 2022.

Photo: Bent René Synnevåg

Munch Triennale – Maskinen er oss

Gruppeutstilling

01.10 - 11.12.2022 - MUNCH, Oslo

Den første utgaven av Munch Triennale, med tittelen Maskine er oss, viste verk av 25 kunstnere som på ulikt vis reflekterer over hvordan ny teknologi påvirker oss, både som enkeltmennesker og felleskap.

Mitt bidrag til utstillingen var en ny versjon av serien Imaginary Networks (2015-2026).

Munch Triennale – The Machine is Us

Group exhibition

01.10 - 11.12.2022 - MUNCH, Oslo

The first edition of the Munch Triennale, titled The Machine is Us, displays works by artists who examine the social impacts of new technologies, and sketch imaginative future scenarios for a society in the midst of digital transformation.

My contribution to the exhibition is a new version of my ongoing series Imaginary Networks (2015-2026).