Tilstedeværelse / Presence

Soloutstilling

17.11. 2023 – 06.01.2024 / OSL Contemporary, Oslo

Soloutstilling med verk fra prosjektet Tilstedeværelse.

Bilde: Stedfesting av Nordområdene (I)

Reclaiming Vision

Gruppeutstilling

29.09. - 02.12.2023 / ISELP, Brussels

Filmen Reclaiming Vision vises på ISELP, i dialog med en utstilling av Maen Florin.

Reclaiming Vision, laget i samarbeid med Marjolijn Dijkman, er en film med marine mikroorganismer fra Oslofjorden og området rundt det nyutbygde havneområdet Bjørvika i Oslo. Laget på oppdrag for Munchmuseet i Bevegelse, Munchmuseet, 2018.

Tilstedeværelse

Kunstverk til Evenes Flystasjon på oppdrag for KORO

2022/2023

De seks silketrykkene i serien Tilstedeværelse er bilder i form av kart som viser utsnitt fra de såkalte «Nordområdene».

Bilde: JEG! (2022). Foto: Vegard Kleven

Representasjon (for folk og de som representerer dem)

2020-22

Kunstverk for Bergen Rådhus

Representasjon (for folk og de som representerer dem) er et kunstverk laget for Bergen rådhus. Verket består av vevde tekstiler der motivet er datagenererte bilder basert på portretter av innbyggere i Bergen. Gjennom bildeinnsamlingskampanjen Gruppebilde Bergen samlet jeg portrettbilder fra innbyggere i Bergen høsten og vinteren 2020/2021. Kampanjen var en åpen invitasjon til byens befolkning om å bidra med et portrett av seg selv. De innsamlede bildene ble brukt som grunnlag i maskinlæring for å generere nye portretter til kunstverket. Verket ble ferdigstilt sommeren 2022.

Photo: Bent René Synnevåg

Munch Triennale – Maskinen er oss

Gruppeutstilling

01.10 - 11.12.2022 - MUNCH, Oslo

Den første utgaven av Munch Triennale, med tittelen Maskine er oss, viste verk av 25 kunstnere som på ulikt vis reflekterer over hvordan ny teknologi påvirker oss, både som enkeltmennesker og felleskap.

Mitt bidrag til utstillingen var en ny versjon av serien Imaginary Networks (2015-2026).