Transcendental fysikk, 2010

4D Construction (761 x 227 x 148 cm). Styrofoam, sanded and sealed, installation view at Bergen Kunsthall NO5.
Utstilling med skulptur, tegninger og forelesning

Utstillingen Transcendental fysikk (engelsk originaltittel: Transcendental Physics) besto av den stedsspesifikke skulpturen 4D-konstruksjon, tegningene Zöllners illusjon & Agnes Martins linjer, og foredraget Transcendental fysikk.

Skulpturen 4D-konstruksjon er det absolutt største objektet man – i ett stykke – kan få inn i gallerirommet der skulpturen ble vist. Framgangsmåten for å finne formen var basert på en presis oppmåling av alle rommene og passasjene som skulpturen måtte beveges gjennom for å transporteres inn i gallerirommet. Formen og volumet til objektet var dermed bestemt av de arkitektoniske rammene for utstillingen på Bergen Kunsthall NO5.

Tegningene Zöllners illusjon & Agnes Martins linjer er laget med utgangspunkt i et forestilt kontaktpunkt mellom den tyske vitenskapsmannen Johan Zöllner (1834-1882) og den kanadisk-amerikanske billedkunstneren Agnes Martin (1912-2004). Martin og Zöllner var atskilt av tid, geografi og fagdisiplin, men på hver sine måter utforsket de begge åndelige dimensjoner gjennom sine metodiske undersøkelser av geometri. Tegningene mine er inspirert av Martins geometriske motiver med nøye utførte tegninger og malerier av linjer og striper, og av Zöllners oppdagelse av at parallelle linjer ser ut til å være skrå når de krysses av kortere linjer i en bestemt vinkel ( kjent som «Zöllners illusjon»).

I foredraget Transcendental fysikk skisserte jeg tenkte forbindelser mellom naturvitenskap og minimale uttrykksformer, spiritualisme og 1800-tallets teorier om en romlig fjerde dimensjon.