Den generiske steinen, 2009

The Generic Stone, Synthetic granite, 2x3 mm, inside the golden capsule it was produced in.
Syntetisk granitt. Forelesning.


Samarbeid med Sidsel Meineche Hansen

Den generiske steinen er et lite stykke granitt, som er en av de vanligste bergartene som finnes. Mineralet er fremstilt i et laboratorium ved Universitetet i Oslo og er en sammensetning av rene kjemikalier. Det er altså syntetisk, men den kjemiske sammensetningen og strukturen er identisk med granitt, og i så måte også naturlig.

I tillegg til den lille, syntetiske steinen, består prosjektet av et foredrag som utdyper spørsmål knyttet til objektets status, verdi, materialitet og produksjonsprosess.

Utdrag fra forelesningen: «I fysikken finnes det ikke noe som heter synergi, eller økt kraft gjennom samspill. Til sammenligning kan man si at prosessen med å skape steinen i prinsippet er uten synergi, vitenskapelig sett: Et bestemt sett med kjente faktorer, rene kjemikalier, settes sammen i en maskin for å danne et foreskrevet resultat: syntetisk granitt. Det som puttes inn, er det samme som det som kommer ut, og gir ingen ny vitenskapelig innsikt. Men i motsetning til i fysikken gjør den syntetiske steinens overgang fra ett kunnskapssystem til et annet – fra vitenskap til design og til kunst – det mulig å snakke om kunnskapsrelaterte synergier, nemlig at den genererer en diskurs. I foredraget vårt vil vi analysere prosessen og produksjonen av steinen for å undersøke verdien og kunnskapsproduksjonen som prosjektet vil resultere i.»

Stor takk til Rune Selbekk, kurator for mineralogi ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, som produserte granitten og generøst delte av sin kunnskap og ekspertise innen eksperimentell mineralogi.