Middeltid, 2011

Spesiallaget klokke. Klokkekasse, datamaskin, programvare, internett.

Middeltid er en klokke som drives av den globale internettaktiviteten. Klokkemekanismen styres av en datamaskin som kontinuerlig henter informasjon om trafikken på nettet. Informasjonen er hentet fra en tjeneste som sender pings til de største internettserverne, og utgjør grunnlaget for å estimere mengden data som blir sendt. Når trafikken er høy, går klokken raskt, og når trafikken avtar, går klokken langsommere. I stedet for å representere tid, styres klokken av aktivitet.

Urkassen er en jernbanestasjonsklokke med to urskiver. Arbeidet med å synkronisere, standardisere og etablere en global tid er historisk sett knyttet til utviklingen av jernbanenettet på slutten av 1800-tallet, en prosess som også henger sammen med kapitalismens fremvekst og ideer om fremskritt. For over hundre år siden bidro utbyggingen av jernbanen til en endret temporalitet, fra flere lokale til én global tid inndelt i tidssoner. På en sammenlignbar måte er internett med på å endre vår tidsoppfatning – for eksempel ved tiden vi bruker på å jobbe foran datamaskinen og hvordan mennesker på ulike steder er forbundet dag og natt i en ny tidssone.

Programmering: Sindre Sørensen
Urverk: Johannes Lavoll
Takk til Espen Sommer Eide, Roar Sletteland og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.
Produsert med støtte fra Bergen kommune og NBK/Vederlagsfondet.