Språket er en feilslått teknologi, 2015

Video (16:9). 05:50 min, ingen lyd.
Norsk og engelsk tekst.

Språket er en feilslått teknologi er en video i én tagning der to snurrebasser snurrer uavbrutt mens de debatterer (i tekst) språkets opprinnelse, nytte og suksess: Påvirker språket måten vi tenker på? Er språkets logiske struktur til hinder for tanken? Er vi i stand til å tolke det som ligger utenfor språket uten å bruke språket som parameter? Hovedpersonene er uenige, og deres lyrisk reduktive påstander demonstrerer paradokset som diskuteres: Språket som helt utilstrekkelig og helt essensielt som verktøy for tanke og kommunikasjon.

Videoen er laget i to versjoner, en med norsk og en med engelsk tekst.