På leting etter islandsk kalsitt, 2008

In Search of Iceland Spar, installation view, Bergen Kunsthall
Installasjon. 181 fotografier på baryttpapir, 13 bøker.

Installasjonen På leting etter islandsk kalsitt er en fotografisk samling av mineralet islandsk kalsitt.

De optiske egenskapene til dette mineralet – polarisasjon av lys – gjorde at denne spesielle typen kalsitt har spilt en viktig rolle i utviklingen av naturvitenskapen. Mineralet har blitt brukt til eksperimenter og som en komponent i ulike optiske instrumenter, og var ettertraktet av spesialister og samlere over hele verden, særlig på 1800-tallet. Til å begynne med var Helgustadir-bruddet på Island den eneste kilden til materialet, og i løpet av det første århundret med kommersiell gruvedrift var ressursen ved Helgustadir nesten oppbrukt.

I På leting etter islandsk kalsitt samlet jeg inn bilder som viser eksemplarer av islandsk kalsitt med opprinnelse fra Helgustadir, samt optiske instrumenter med mineralet. Hensikten var å sette sammen mineralbitene fra Helgustadir-bruddet i fotografisk form.

Innsamlingsprosessen, som foregikk via e-posthenvendelser til samlere, museer, universiteter og andre som kunne tenkes å ha et eksemplar, er dokumentert i sin helhet i 13 bøker som er en del av installasjonen. Bildene jeg mottok ble avfotografert på nytt fra dataskjermen med film, og laget som analoge fotokopier i samme målestokk som hvert enkelt eksemplar.

Stor takk til alle bidragsytere.