Historisk tid, 2011

Desimalklokke.
Offentlig oppdrag for KORO. Permanent installert i HF-bygget, Universitet i Bergen.

Historisk tid er en klokke som skiller seg fra konvensjonelle klokker ved at den viser tiden som desimaltid. Døgnet deles inn i 10 desimaltimer, desimaltimen deles inn i 100 desimalminutter og desimalminuttet deles inn i 100 desimalsekunder.

Ulike desimaltidssystemer har vært i bruk opp gjennom historien. Den mest kjente varianten er fransk revolusjonstid, som var i bruk i en kort periode under den franske revolusjonen. Historisk tid følger denne tidskonvensjonen.

Klokken, som er designet for stedet, er permanent installert ved Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet, Bergen. Inne i bygningen er det installert en serie trykk som tar for seg temaene tid og måling.

Laget på oppdrag for KORO.
Urverk: Smith of Derby og Johannes Lavoll.