Nedover, men ikke sørover, 2009

Hull i bakken, elektromagnet, jord og krystallbatteri, utskjæring på trær.

Nedover, men ikke sørover består av et hull i bakken med en elektromagnet som påvirker magnetismen i området rett over hullet. Et magnetisk kompass som holdes over hullet vil dermed bli forstyrret og vise en annen orientering enn jordmagnetismen.

Hullet er gravd ned til berggrunnen. Elektrisiteten til magneten skapes i jorden: Den ledes via kobberkabler som er koblet til et batteri laget av kobberspoler på sink- og kobbersylindere, og dannes fra surheten i en alunkrystall og fra selve bakken som er rik på alunskifer.

Laget til Anders Elsrud Hultgrens utstilling Langt inni skauen erre bare mere skau, på Viul, Hønefoss.