Sirkulær, lineær, kubisk, 2012

Lysprojeksjon på vegg. 7 lamper med stensiler.

Sirkulær, lineær, kubisk er en projeksjon der tilskuerens bevegelse foran verket aktiverer det ved hjelp av en enkel lys- og skyggeeffekt. Flere lamper plassert i bokser på gulvet projiserer sammen en stiplet linje med en pil i høyre ende, som indikerer en fortsettelse av linjen som i en tidslinje. Lampene er vinklet slik at skyggen av forbipasserende personer treffer veggen i en rekkefølge som er blandet i henhold til den konvensjonelle kronologiske rekkefølgen på en tidslinje. Tittelen viser tre ulike geometriske figurer, to som vanligvis omtales som tidsbegreper, og én som ikke gjør det.