24.00Z, 2011

Online verk for Parallelograms

24.00Z er et online verk for www.parallelograms.info. Hver lørdag kveld kl. 24.00Z spilles en kort trommeloop sammen med bildet.

Parallelograms er et nettbasert kunstnerprosjekt som utforsker forholdet mellom bilder og tolkning. Inviterte kunstnere får et sett med bilder hentet fra nett, og blir bedt om å lage et nettspesifikt verk som svar på ett av dem.